วัดป่าโมกวรวิหาร

งานวัดประจำปีแข่งเรือยาว

หมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช

หมู่บ้านตุ๊กตาชาววัง ตำบลบางเสด็จ

ร้านปิ่นโต

โทรศัพท์ 035-662589 ,085-1825479
เว็บไซต์ www.pintorestaurant.com
เมนูแนะนำ       ต้มกะทิสายบัวปลาทู สุกรซ่อนรูป ปลาม้าผัดยอดชะอม ปลาเค้าทอดราดน้ำปลา

ของหวาน ไอศครีมกะทิในลูกมะพร้าว ทับทิมกรอบไอศกรีม สละลอยแก้ว      

  

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกร่วมเป็นเจ้าภาพสวด       พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 


 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดประชาคมผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60ตำบลเอกราช ตำบลนรสิงห์จำนวน 50 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดประชาคมผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60 ตำบลบางเสด็จ ตำบลโผงเผง จำนวน 30 ราย ณ ห่อประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

 

 

 


 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดประชาคมผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60ตำบลโรงช้าง 25 ราย ณ ศาลาสำเภาลอย  ตำบล อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 


 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดประชาคมผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60ตำบลสายทอง และตำบลบางปลากด จำนวน 70 ราย ณ ศาลาหลวงพ่อผอม ตำบลสายทอง  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 


 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายประโยชน์  เฉลิมกลิ่น ร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์  ณ วัดอัมพวัน ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

 

 

 


 

วันที่ 21 - 29 กันยายน 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอป่าโมก

ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในงานOTOPและของดีเมืองอ่างทอง

 

 


 

 

วันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดเวทีชุมชน

โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560

พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวแก่เกษตรกร ตำบลสายทอง

และตำบลบางปลากด

 

 


 

 

วันที่ 13 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดเวทีชุมชน

โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560

พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวแก่เกษตรกร ตำบลเอกราช

 

 

 


 

 

วันที่ 12 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดเวทีชุมชน

โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560

พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวแก่เกษตรกร ตำบลนรสิงห์

 

 

 

 


 

 

วันที่ 9 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดเวทีชุมชน

โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560

พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวแก่เกษตรกร

ตำบลบางเสด็จ ตำบลโผงเผง ตำบลป่าโมก และตำบล    โรงช้าง

 

 

 

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ได้รับแจ้งข่าวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ซึ่งพบการะบาดที่อำเภอแสวงหา และอำเภอสามโก้ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จึงประกาศเตื่อนเกษตรกรทำนา ให้มีการ

ระวัง และสำรวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 


 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายไพบูลย์ ศุภบุญ  นายอำเภอป่าโมกและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขา ไร่นาสวนผสมระดับเขต ซึ่ง คุณพรปวีณ์ แสงฉาย เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทองในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นผู้มาตรวจประเมิน

 

 

 

 

 


 

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ณ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต  เป็นการเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของศูนย์สู่ชุมชน

 

 

 

 

 


 

วันที่ 17 – 18 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ออกปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2559  ตำบลนรสิงห์

และตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยเกษตรกรให้ความสนใจในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ของสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท  

ติดตามการดำเนินการรับขึ้นทะเบียน และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 

ณ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นางสาวรัชนี อรรถลาภี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางวาสนา

รัตนอมรชัย ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพการปลุกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 6 ตำบลนรสิงห์

อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร่วมสัมมนาสรุปการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตราการการช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 15 ก.ค. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 5 ราย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559

 

 

 

 

 


 

วันที่ 11 ก.ค. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559    
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  

โดยมี นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก พร้อมทั้งหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง และเกษตรกร จำนวน 100 คน ร่วมงานในครั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว

เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และได้รับบริการด้านการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต

การเข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 6 ก.ค. 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกร่วมตรวจโครงการตามมาตรการที่ 4 คือกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 6 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 5-6 ก.ค. 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมเพิ่มทักษะเกษตรกรในการจัดอบรมเพิ่มทักษะเกษตรในการจัดทำแผนบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก  

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 4-5 ก.ค. 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ     เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2559  ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ติดตามโครงการเด่นระดับอำเภอด้านพืช ตามมาตรการที่ 4 โครงการพัฒนาอาชีพการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบรรเทาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งปลูกแตงกวา มะระจีน และแตงกวา สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม 10 ราย ในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี และมีการเตรียมที่ดินปลูกแตงกวาต่อเนื่องอีก

 

 

 

 

 


 

วันที่ 15 มิ.ย. 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก      ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน         จังหวัดอ่างทอง ณ ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

 

 

 

 

 


 

วันที่ 14 มิ.ย. 2559 นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอป่าโมก ประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 59/60 ณ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

 

 

 

 

 


 

วันที่ 10 มิ.ย. 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง

ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ปี2558/59   จากกรมส่งเสริมการเกษตร

และนำคณะผู้ติดตามงานลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลากระเบน ม.5 ตฺ.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

 

 

 

 

 


 

วันที่ 6 และ 8 มิ.ย. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก สนับสนุนหน่อพันธุ์กล้วยหอมให้แก่เกษตรกร ต.เอกราช ต.นรสิงห์ ต.โรงช้าง และ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.หวัดอ่างทอง จำนวน 4,400 หน่อ

 

 

 

 

 


 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก  ติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษา

โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงเห็ดขอนบรรเทาภัยแล้ง ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก

ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(มาตรการที่ 4)

 

 

 


 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก  การจัดเวทีการเรียนรู้การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงสีเทพประทาน 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก

 

 

 


 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก  ติดตามการดำเนินงาน

และให้คำแนะนำโครงการส่งเสริมการปลูกผักทดแทนนาปรัง ม.2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก

ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(มาตรการที่ 4)

 

 

 


 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก  ติดตามการดำเนินงาน

และให้คำแนะนำโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลากระเบียน หมู่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก

ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(มาตรการที่ 4)

 

 

 

 


 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 นายวินัย แสดงฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่ 4 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 25-27 เม.ย. 2559 โรงเรียนเกษตรกรทำนาตำบลนรสิงห์ โดยกลุ่มส่งเสริมการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ตามมาตรการ 4 ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลผลิตทางการเกษตร

ในงานวันรำลึกพระนเรศวรมหาราช ณ วัดป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 


 

วันที่ 12-17 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเป็นจุดให้บริการและพักรถสำหรับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก และสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลนรสิงห์

ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา ประจำปี 2558/59

โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอ   ทุกอำเภอ

ร่วมใจพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ

ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันจักรี ณ ต.สายทอง อ.ป่าโมก

จ.อ่างทอง

 

 

 

 


 

วันที่ 4 - 8 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี

58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 จำนวน 49 ราย

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล   บางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นางสาวรัชนี  อรรถลาภี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ

นางสาวนิสา คุ้ยทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง

การวิเคราะห์ดินและการทำปุ๋ยหมัก ณ โรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี

58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ราย

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล   บางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี

58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ราย

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล   บางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี

58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ราย

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล   บางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี

58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 จำนวน 50 ราย

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล   บางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 15 - 19 ก.พ.2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล   บางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดกระบวนการเรียนรู้  ครั้งที่ 2
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ณ แสงเทียนออแกนิคฟาร์ม ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีอาสาสมัครเกษตรเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 16 ราย

 

 

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 8  - 9  กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี โครงการ พัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร  ณ วัดเอกราช ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายปริญญา  เขมะชิต  นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานเปิดการอบรมซึ่งมีเกษตรกรอบรมจำนวน 50 ราย

 

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดกระบวนการเรียนรู้  ครั้งที่ 1
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย

 

 

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมโครงการสร้างรายได้

จากพืชทดแทนนาปรัง

ตามโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มาตรการที่ 1 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
สัปดาห์ที่ 8 สมาชิกโรงเรียนเกษตรกรทำนาลงสำรวจแปลงนาสาธิตเพื่อดูโรคและแมลง ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกถั่วเขียวตามโครงการ

บูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มาตรการที่ 1          

ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมกหลังเก่า อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายมงคล  กล่อมนัทธี           

เกษตรอำเภอป่าโมกเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

 

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกร่วมกับอำเภอป่าโมกจัดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปราสาททอง ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายปริญญา    เขมะชิต นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกจัดงานถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายวรชิต สังข์วงษ์

เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

จัดอบรมยุวเกษตรกร เรื่องการแปรรูปกล้วยน้ำว้า (กล้วยฉาบ) ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ     ตำบลโรงช้าง

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง                       

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก มอบหมายให้นางสาวรัชนี  อรรภลาภี  

จัดทำแผนให้กับยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ ซึ่งมียุวเกษตรกรเข้าร่วมทำแผนจำนวน 20 ราย     

ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง           

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกรระดับอำเภอ

โดยมีนายวรชิต สังข์วงษ์ เกษตรอำเภอป่าโมกเป็นประธานในการฝึกอบรม ซึ่งมีอาสาสมัครเกษตรกรจำนวน

16 รายเข้าร่วมอบรม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก มอบหมายให้นางสาววชิราพันธ์  สุนทรวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมชน ตำบลป่าโมก และตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 35 ราย

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก เปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ณ ศูนย์แปรรูปแม่บ้านตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีเกษตรกรสนใจเข้าเรียน  51 ราย

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวันและการเพาะถั่วงอกแบบตัดราก) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ซึ่งเกษตรกรอำเภอป่าโมกเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 33 ราย

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการแปรรูปสินค้าเกษตร ไข่เค็มดินสอพอง ) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม  ซึ่งเกษตรกรอำเภอป่าโมกเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 42 ราย

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอป่าโมก

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

และชุดปฏิบัติการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับอำเภอป่าโมกและระดับตำบล

จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตำบลเอกราช และตำบลนรสิงห์

ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559              

ณ วัดเอกราช ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 


 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอป่าโมก

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

และชุดปฏิบัติการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับอำเภอป่าโมกและระดับตำบล

จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตำบลบางปลากด ตำบลป่าโมก และตำบลโรงช้าง

ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ หอประชุมอำเภอป่าโมกหลังเก่า

 

 


 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายวรชิต  สังข์วงษ์ เกษตรอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เกษตรอำเภอป่าโมก สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

และชุดปฏิบัติการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับอำเภอป่าโมกและระดับตำบล

จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตำบลสายทอง  ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบวิกฤติภัยแล้ง

ปี 2558/2559 ณ ศาลาหลวงพ่อผอม ตำบลสายทอง  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 


 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

และชุดปฏิบัติการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับอำเภอป่าโมกและระดับตำบล

จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตำบลโผงเผง และตำบลบางเสด็จ

ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559

ณ หอประชุมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

 

 


 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายประโยชน์  เฉลิมกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจประเมินแปลงข้าง GAP เกษตรกรตำบลบางเสด็จ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เกษตรอำเภอป่าโมกและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และ นายศักดา พุกประเสริฐ ปลัดอำเภอ       (รักษาราชการนายอำเภอป่าโมก) จัดทำเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนแก้ไขวิกฤตภัยแล้งทางการเกษตร ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เกษตรอำเภอป่าโมกและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดทำเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนแก้ไขวิกฤต   ภัยแล้งทางการเกษตร ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

จัดประชุมชี้แจงแผนการจัดทำเวทีชุมชนและพัฒนาการเกษตรให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผลกระทบจากภัยแล้ง

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 


 

นางสาวรัตนา แสงสุย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอป่าโมก

แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอป่าโมก

ปี2561-2564

FlowChart A4

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลองชนิดต่างๆ
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนบำรุงกลองยาว
ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร. 035-661076

 

 

 

 

 

ตุ๊กตาชาววัง
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร. 081 - 2555654

 

 

 

 

ข้าวเคลือบสมุนไพร
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนโรงสีเทพประทาน2
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร. 086-8034593

 

 

 

 

 

 

 

ชาสมุนไพรไทยแท้

 

 

 

 

 

 

ลูกประคบสมุนไพร

 

 

 

 

 

 

มะรุมอัดแคบซูล
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา
ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร. 035-661358

 

 

 

 

น้ำพริกสำเร็จรูป
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพิจารณ์โสภณ
ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.085-5085395

ขนมหวาน
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ชุมชนใหม่ป่าโมก
ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.035-603704

ผ้าบาติก
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนจิตรกรรมไทยบาติก
ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.089-1793923

ขนมกาละแมและข้าวเหนียวแดง

ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนขนมแก้วตา
ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.089-6939151

กระเป๋าสานจากพลาสติก

ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงช้างสามัคคี
ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.082-1995016

เต้าหู้นมสด

ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสด
ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.086-5525085

ตุ๊กตาการบูร

ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์กลิ่นการบูร
ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.081-7713498

หมอนชนิดต่างๆ

ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องนอนหมอนบุบผา
ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.035-623304

ไม้ดอกไม้ประดับ

ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับป่าโมก
ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร.081-9161493